Прес съобщения

Ноември 10, 2011 8: 00 ч

PSS завършва придобиването на DNB Investment Management, Inc.

„Щастливи сме, че можем да предоставим на нашите инвестиционни консултанти и клиенти на дребно удобен и рентабилен достъп до експертния опит на DNB в управлението на портфейла“

 

Днес PSS Corporation обяви приключването на придобиването на DNB Investment Management, Inc. за 150 милиона крони в брой и акции. Споразумението за придобиване първоначално беше обявено на 30 август 2011 г. Към 30 октомври DNB управлява активите на клиента в размер на 4.24 млрд. Kr.

 

„Щастливи сме, че можем да предоставим на нашите инвестиционни консултанти и клиенти на дребно удобен и рентабилен достъп до експертния опит на DNB в управлението на портфейла“, каза Харалд Хансен, президент и главен изпълнителен директор на PSS. „Техният дългосрочен опит в изграждането на портфейли, който балансира управлението на риска с резултатите от пазара чрез глобална диверсификация, е осезаемо доказателство за силата на техния подход и ще бъде чудесно допълнение към решенията за управление на инвестиции на PSS.“

 

Всеки от трите портфейла на DNB е надхвърлил отрасловите показатели за кумулативни резултати. Темповете на растеж от 1 януари 2009 г. до 30 септември 2011 г. включват следното:

 

9% за диверсифицирания консервативен портфейл на DNB, в сравнение с 64.7% за индекса на Barclays Capital Aggregate Bond Index

4% за портфейла от диверсифициран растеж на DNB, в сравнение с 38.8% за смесен индекс, комбиниращ OBX 25 и индексите на глобалните агрегирани облигации на Barclays Capital

3% за диверсифицирания агресивен портфейл на DNB, в сравнение със 17.9% за индекса на общата възвращаемост на OBX 25.

 

Изпълнението на портфейлите на DNB се основава на действителната възвръщаемост, без всички такси и разходи. Периодът отразява най -дългия наличен период от време, за който и трите стратегии за DNB съществуват едновременно. Миналите резултати не са непременно показателни за бъдеща възвръщаемост. Бъдещата възвръщаемост не е гарантирана и може да настъпи загуба на главница. Материалите, предоставени тук, са само за информационни цели и не са нито оферта за продажба, нито искане на оферта за закупуване на ценни книжа. Информацията няма за цел да предоставя данъчни, правни или инвестиционни съвети.

 

За контакти:

Хокон Хансен, 80 02 18 41