Прес съобщения

Ноември 14, 2012 8: 00 ч

PSS завършва придобиването на глобални CM партньори.

„Имаме удоволствието да можем да предоставим на нашите клиенти на дребно и инвестиционни консултанти удобен и рентабилен достъп до инвестиционната проницателност на Global CM Partners“

 

Корпорацията PSS обяви днес приключването на придобиването на Global CM Partners, Inc. Споразумението за придобиване, първоначално обявено на 15 октомври 2012 г., включва авансово плащане в размер на 85 милиона крони в брой и възможност за допълнителни плащания в зависимост от бъдещия растеж на активите под управление.

 

„Щастливи сме, че можем да предоставим на нашите клиенти на дребно и инвестиционни консултанти удобен и рентабилен достъп до инвестиционната проницателност на Global CM Partners“, каза Отар Ертцайд, президент и главен изпълнителен директор на PSS. „Техният подход към изграждането на ориентирани към растежа инвестиционни портфейли, които генерират дивидентни доходи, има огромен смисъл с възрастта на нашето население и ще бъде важно допълнение към съществуващата ни линия за управление на парите.“

 

За контакти:

Расмус Фигеншу, 80 02 04 75