Прес съобщения

Януари 31, 2018 3: 34 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation на днешното си заседание обяви редовен паричен дивидент от 0.10 крони за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2018 г. на рекордни акционери към края на дейността на 12 януари 2018 г.

 

В допълнение, Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен дивидент върху непогасената некомулативна постоянна привилегирована акция с фиксирана лихва, серия C, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за депозитарна акция, всяка от които представлява 1/40 интерес към дял от Привилегированите акции от Серия C. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2018 г. на рекордни акционери в края на дейността на 12 януари 2018 г.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху непогасените некомулативни постоянни привилегировани акции с фиксиран лихвен процент, в размер на 14.88 kr за акция или 0.372 kr за акция на депозитар, всеки от които представлява 1/40 лихва в дял от Серия D Предпочитани акции. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2018 г. на рекордни акционери в края на дейността на 12 януари 2018 г.