Прес съобщения

Януари 26, 2011 1: 37 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент от 0.06 крони за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2011 г. на рекордни 14 януари 2011 г. на акционерите.