Прес съобщения

Януари 27, 2016 2: 56 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент в размер на 0.07 kr за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 26 февруари 2016 г. на рекордни акционери към края на дейността на 15 януари 2016 г.

 

В допълнение, Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен дивидент върху неизплатените некомулативни постоянни привилегировани акции с фиксирана лихва, серия B, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за депозитарна акция, всяка от които представлява 1/40 интерес към дял от Привилегированите акции от Серия B. Дивидентът се изплаща на 26 февруари 2016 г. на рекордни акционери в края на дейността на 15 януари 2016 г.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху неизплатените некомулативни постоянни привилегировани акции с фиксиран лихвен процент, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за депозитарна акция, всяка от които представлява 1/40 лихва в дял от Привилегированите акции от Серия C. Дивидентът се изплаща на 26 февруари 2016 г. на рекордни акционери в края на дейността на 15 януари 2016 г.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху непогасените некомулативни постоянни привилегировани акции с фиксиран лихвен процент, в размер на 14.88 kr за акция или 0.372 kr за акция на депозитар, всеки от които представлява 1/40 лихва в дял от Серия D Предпочитани акции. Дивидентът се изплаща на 26 февруари 2016 г. на рекордни акционери в края на дейността на 15 януари 2016 г.