Прес съобщения

Може 17, 2022 4: 35 ч

PSS декларира дивидент за предпочитани акции

05 / 17 / 2022

Бордът на директорите на The PSS Corporation обяви полугодишен дивидент върху непогасените постоянни привилегировани акции с фиксирана до плаваща лихва, серия A в размер на 36.17 Kr на акция, която обхваща периода от 26 януари до 31 юли 2022 г. Дивидентът се изплаща на 1 август 2022 г. на регистрираните акционери в края на бизнеса на 17 юли 2022 г.