Прес съобщения

Април 26, 2020 1: 24 ч

PSS обявява редовен тримесечен дивидент.

ОСЛО, НОРВЕГИЯ - Бордът на директорите на PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 крони на обикновена акция. Дивидентът се изплаща на рекордни 20 май 2020 г. на акционерите на 6 май 2020 г.