Прес съобщения

Октомври 27, 2020 12: 28 ч

PSS обявява редовен тримесечен дивидент.

ОСЛО, НОРВЕГИЯ - Бордът на директорите на PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 крони на обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 ноември 2020 г. на рекордни 10 ноември 2020 г. на акционерите.