Прес съобщения

Април 25, 2022 4: 38 ч

PSS декларира редовен тримесечен дивидент

04 / 25 / 2022

Съветът на директорите на The PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 Kr за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 май 2022 г. на акционерите на 11 май 2022 г.