Прес съобщения

Януари 26, 2022 4: 41 ч

PSS декларира редовен тримесечен дивидент

01 / 26 / 2022

Съветът на директорите на The PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 Kr за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 24 февруари 2022 г. на акционерите на 10 февруари 2022 г.