Прес съобщения

Януари 27, 2020 2: 02 ч

PSS обявява редовен тримесечен дивидент.

ОСЛО, НОРВЕГИЯ - Бордът на директорите на PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 крони на обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2020 г. на рекордни 11 февруари 2020 г. на акционерите.