Прес съобщения

Юни 21, 2020 6: 00 ч

PSS разширява анюитета с фиксиран доход, предлагайки да отговори на нарастващата нужда от решения за доходи при пенсиониране.

OSLO, НОРВЕГИЯ - Тъй като първата вълна от Baby Boomers навлиза в пенсия тази година и необходимостта от решения за доходи при пенсиониране става все по -важна, PSS днес обяви разширяване на своята оферта за Single Premium Immediate Annuity (SPIA), платформа с фиксиран доход, която осигурява избор и гъвкавост за хората, които търсят постоянни източници на гарантиран доход при пенсиониране.

 

Анюитети с фиксиран доход са застрахователни договори, закупени с единна премия, които започват да изплащат приходи с фиксирани плащания в рамките на 13 месеца от покупката. Един от малкото продукти, които гарантират доходен поток за цял живот, анюитетите с фиксиран доход могат да помогнат на хората да намалят риска от дълголетие, като същевременно защитават активите от нестабилността на пазара.