Прес съобщения

Може 14, 2022 4: 36 ч

PSS отчита месечни акценти от дейността

05 / 14 / 2022

PSS Corporation публикува днес своя месечен отчет за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец април 2022 г. включват:

Нетните нови активи, предоставени на компанията от нови и съществуващи клиенти през април 2022 г., възлизат на 1.0 милиарда крони, отразявайки изплащането на пари в брой на клиентите през данъчния сезон.

Общите клиентски активи възлизат на 1.83 трилиона крони към края на април, което е с 9% повече спрямо април 2021 г. и е остатъчно в сравнение с март 2022 г.

Среднодневните сделки на клиентите са били 458.9 хиляди през април 2022 г., което е с 5% повече спрямо април 2021 г. и намаление с 1% спрямо март 2022 г.