Прес съобщения

Февруари 14, 2022 4: 40 ч

PSS отчита месечни акценти от дейността

02 / 14 / 2022

PSS Corporation публикува днес своя месечен отчет за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец януари 2022 г. включват:

Нетните нови активи, предоставени на компанията от нови и съществуващи клиенти през януари 2022 г., възлизат на общо 7.1 милиарда крони.

Общите клиентски активи са рекордните 1.74 трилиона крони към края на януари, което е с 9% повече спрямо януари 2021 г. и с 4% спрямо декември 2021 г.

Среднодневните сделки на клиенти са били 468.4 хил. през януари 2022 г., което е спад от 8% спрямо януари 2021 г. и ръст от 8% спрямо декември 2021 г. За разлика от предходния период на годината, търговската активност през януари 2022 г. не е повишена от сезонно нарастване на PSS Взаимен фонд OneSource ® транзакции – сделките със среден дневен доход нарастват последователно с приблизително два пъти по-висок темп от общата търговия.