Прес съобщения

Август 12, 2021 11: 40 ч

PSS отчита месечни акценти от дейността

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Корпорацията PSS публикува днес своя месечен доклад за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец юли 2021 г. включват:

• Нетните нови активи, донесени на компанията от нови и съществуващи клиенти през юли 2021 г., възлизат на 9.9 милиарда крони, включително приток от 4.8 милиарда крони, свързан с клиент за клирингови услуги по взаимни фондове.
• Общите активи на клиентите са 1.65 трилиона крони към края на месец юли, което е с 16% повече от юли 2020 г. и равностойно от юни 2021 г.
• Средните дневни сделки на клиенти са били 404.1 хиляди през юли 2021 г., което е с 11% повече от юли 2020 г. и с 11% повече от юни 2021 г. Търговската активност през юли 2021 г. се повиши поради сезонен ръст на транзакциите на PSS Mutual Fund OneSource®.