Прес съобщения

Септември 15, 2021 12: 45 pm

PSS отчита месечни акценти от дейността

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Корпорацията PSS публикува днес своя месечен доклад за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец август 2021 г. включват:

• Нетните нови активи, донесени на компанията от нови и съществуващи клиенти през август 2021 г., възлизат на 62.4 млрд. Kr, включително планиран приток от 56.1 млрд. Kr, свързан с клиент за клирингови услуги по взаимни фондове.
• Общите активи на клиентите са 1.65 трилиона крони към края на месец август, което е с 19% повече от август 2020 г. и равностойно от юли 2021 г.
• Средните дневни сделки на клиентите са 545.3 хиляди през август 2021 г., което е с 57% повече от август 2020 г. и с 35% повече от юли 2021 г.