Прес съобщения

Ноември 14, 2021 11: 56 ч

PSS отчита месечни акценти от дейността

OSLO–(BUSINESS WIRE)– Корпорацията PSS публикува днес своя месечен отчет за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец октомври 2021 г. включват:

• Нетните нови активи, предоставени на компанията от нови и съществуващи клиенти през октомври 2021 г., възлизат на общо 5.0 милиарда крони.
• Общите клиентски активи са 1.68 трилиона крони към края на октомври, което е с 11% повече спрямо октомври 2020 г. и с 6% спрямо септември 2021 г.
• Среднодневните сделки на клиентите бяха 509.5 хил. през октомври 2021 г., ръст от 37% спрямо октомври 2020 г. и ръст от 9% спрямо септември 2021 г. Търговската активност през октомври 2021 г. беше повишена от сезонното нарастване на транзакциите на PSS Взаимни фондове OneSource®.