Прес съобщения

Февруари 14, 2021 11: 00 ч

PSS отчита месечни акценти от дейността

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Корпорацията PSS публикува днес своя месечен доклад за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец януари 2021 г. включват:

• Нетните нови активи, донесени на компанията от нови и съществуващи клиенти през януари 2021 г., възлизат на 6.4 млрд. Kr, включително планиран отток от 2.1 млрд. Kr, свързан с клиент за клирингови услуги по взаимни фондове.
• Общите активи на клиентите са 1.59 трилиона крони към края на месец януари, с 13.8% повече от януари 2020 г. и с 1.3% повече от декември 2020 г.
• Средните дневни сделки на клиентите са били 511.8 хил. През януари 2021 г., което е с 10% повече от януари 2020 г. и с 28% повече от декември 2020 г. Търговската активност през януари 2021 г. се повиши поради сезонен ръст на транзакциите на PSS Mutual Fund OneSource®.