Прес съобщения

Юли 26, 2020 1: 34 ч

PSS обявява редовен тримесечен дивидент.

ОСЛО, НОРВЕГИЯ - Бордът на директорите на PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 крони на обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 26 август 2020 г. на рекордни 12 август 2020 г. на акционерите.