Прес съобщения

Октомври 27, 2021 11: 10 am

PSS декларира редовен тримесечен дивидент

OSLO – (BUSINESS WIRE) – Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен тримесечен паричен дивидент от 0.06 крони на обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 ноември 2021 г. на акционерите на 10 ноември 2021 г.